Vogelvereniging

"De Hofzangers"

Opgericht 11 april 1972 te Veldhoven. 

 

Contributie N.B.v.V. - en verenigingsleden  30,00, ( Bondsleden)
15,00 ( verenigingsleden)  en
jeugdleden  (6 - 17 jaar) 15,00.

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris, de heer Jan van der Linden

Tel. 06-30904498

Rekeningnummer v.v. De Hofzangers: NL68 INGB 0004662653

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris

de heer Jan van der Linden,  vr 20 december.