Vogelvereniging

"De Hofzangers"

Opgericht 11 april 1972 te Veldhoven.  

 

  De ledenavonden worden gehouden iedere tweede maandag van de maand,

  met  uitzondering van juli en augustus.

 

 

Onze ledenavonden zijn op iedere tweede maandag van de maand.

 

 

 

Ledenvergaderingen in 2019:

 

 

 13 mei, 17 juni, 9 september,

 

7 oktober, 18 november, 9 december

 

Ledenvergaderingen in 2020:

 

13 januari, 10 februari

 

9 maart JAARVERGADERING

 

 

 

 

 

in café-zaal Sint Joris, Heuvel 7 te Veldhoven.

 

 

 

Onze ledenavonden worden gevuld d.m.v. een quiz, lezingen, vogelpraatjes, tafelkeuring enz.

 

   

 

2019

 

 

13 mei                     lezing over "Vogels die vragen worden overgeslagen" door Jos van Himbergen

 

17 juni                    lezing van: Vogels in Veldhoven door Robbert van Hiele

 

9 september           lezing van Henk van Hout. Thema waarover volgt nog

 

7 oktober             discussie-avond en indeling van de vrijwilligers voor de TT

 

8-9-10 november   Tentoonstelling

 

18 november          evaluatievergadering over de gehouden TT

 

9 december            vogelquiz

            

Ledenvergaderingen in 2020:

 

13 januari              lezing van Anton Tijhuis over ongediertebestrijding en inbraakbeveiliging

 

10 februari            lezing van Lou Megens over het raadselachtige leven van vogels

 

9 maart                  JAARVERGADERING