Vogelvereniging

"De Hofzangers"

Opgericht 11 april 1972 te Veldhoven.

 

 

 

  De ledenavonden worden gehouden iedere tweede maandag van de maand,

  met  uitzondering van juli en augustus.

 

in cafe-zaal Sint Joris, Heuvel 7 te Veldhoven.

 

 

 

Onze ledenavonden worden gevuld d.m.v. een quiz, lezingen, vogelpraatjes, tafelkeuring enz.

       

 

                                                                                                                   Ledenvergaderingen in 2021:

 

      

            

12-13-14 november    onderlinge TT

 

22 november          evaluatie-avond + dia`s van de afgelopen TT

 

13 december         forumavond over voorbereiding  van de kweek

 

                                                                         Ledenvergaderingen in 2022:

 

10 januari              lezing over uilen door Gerard Panken

 

14 februari            lezing van Jan Wigmore over putters, sijzen en goudvinken

 

14 maart                JAARVERGADERING

 

11 april                  aandachtspunten voor de algehele vogelkweek door Anton Tijhuis

 

9 mei                      lezing van Henk van Hout over Reggio Neil Emallia

 

20 juni                   lezing van Theo van Kollenburg over kleur- en postuurkanarie in het algemeen

 

12 september         lezing van Alois van Mingeroet.

 

10 oktober              discussieavond + indeling TT

 

11-12-13 november      jubileumshow

 

21 november           evaluatie TT + huldiging prijswinnaars TT + dia`s van het 50-jarig jubileum

 

13 december           vogelkwis

 

 

 

 

 

EVENTUELE WIJIGINGEN VOORBEHOUDEN